Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Eurolife FFH Ασφαλιστικής