Γεωργία Καρούντζου

Γεωργία Καρούντζου

Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας JT International Hellas