Δόμνα Μιχαηλίδου

Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης