Ελισάβετ Κοκκίνου

Ελισάβετ Κοκκίνου

Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.