Ιουλία Τσέτη

Ιουλία Τσέτη

Πρόεδρος & CEO του ΟΦΕΤ, Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Πρόεδρος ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΒ και Πρόεδρος του UN Global Compact NetWork Hellas