Κατερίνα Γκαγκάκη

Κατερίνα Γκαγκάκη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών, Δήμος Αθηναίων