Λία Μπερτσιάδου

Λία Μπερτσιάδου

Inflammation & Immunology Lead, Επικεφαλής της ομάδας «Diversity & Inclusion, Action!», Pfizer Greece-Cyprus- Malta