Λουκία Χωραφά

Λουκία Χωραφά

Head of Marketing and Communications για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα Mastercard