Μιχαήλ Κούπκας

Μιχαήλ Κούπκας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης