Ντόρα Οικονόμου

Ντόρα Οικονόμου

Διευθύντρια Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΣΕΒ