Τζελίνα Σούχλα

Τζελίνα Σούχλα

Communication Manager – Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε