Τζελίνα Σούχλα

Τζελίνα Σούχλα

Communication Manager, Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.